خانه > خط فرمان, لینوکس > دستورات خط فرمان – ۱۲

دستورات خط فرمان – ۱۲

سلام
برای پیدا کردن شناسه پردازشی (pid) یک برنامه در حال اجرا بزنید:


$ ps -ef | grep [process name]