بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ps’

دستورات خط فرمان – ۱۲

۱۸ مهر ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

سلام
برای پیدا کردن شناسه پردازشی (pid) یک برنامه در حال اجرا بزنید:


$ ps -ef | grep [process name]